Om mig

Marita Wahlgren

Jan Persgården är en släktgård sedan mitten av 1800-talet och jag är fjärde generationen som bor på och brukar gården.

Förutom arbetet på gården så är jag leg sjukgymnast/fysioterapeu

Yoga, Basal Kroppskännedom, fysisk aktivitet/träning kombinerat med bra kost är medel som vi själva kan påverka vår egen hälsa och livskvalitet till mycket stor del genom. Min motivation och drivkraft är att sprida kunskap, ge inspiration och redskap till att vårda och ta hand om sig själv för att må bra.

Jag har mångårig erfarenhet av att leda grupper i stresshantering och smärthantering där jag bl a jobbar med Basal Kroppskännedom Mediyoga, Yinyoga och fysisk aktivitet/träning.

Jag är leg sjukgymnast/fysioterapeut med vidareutbildningar i bl a:

Ortopedisk Manuell Terapi (OMT steg II)

McKenzie diagnostik och behandling av rygg och nackbesvär via Svenska McKenzieföreningen.

Beteendemedicinsk stressbehandling i grupp, Uppsala Universitet
Diplomerad MediYogainstruktör
Basal Kroppskännedom, terapeut, Institutet för Basal Kroppskännedom

Medicinsk Yoga, MediYogainstruktör, MediYogainstitutet

Yinyogalärare

Medicinsk träningsterapi, Holteninstitutet

Smärtfysiologi och behandlingsstrategier vid smärta, Uppsala Universitet

Akupunktur, smärtbehandling och smärtfysiologi, AKAB

Akupunktur vid stressrelaterad ohälsa, sömnbesvär, ångest och depressionsproblematik, AKAB

QiGong, Fan Xiulan, Gröna Draken

Terapiridning kurs 1 och 2, Göteborgs Handikappridklubb